Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!
Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Grupa Ratownicza Nadzieja

w ramach swoich zadań ustawowych i statutowych obowiązana jest do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jako społeczna jednostka ratunkowa na podstawie zawartych porozumień współpracujemy z Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym oraz z Centrum Poszukiwania Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji w Warszawie oraz właściwymi komendami wojewódzkimi na obszarze północno – wschodniej Polski.
Historia powstania

Historia powstania

Pomysł powołania Grupy Ratowniczej Nadzieja na czele z ks. Radosławem Kubeł pojawił się już w 2001 roku. Wokół ks. Radosława zaczęła gromadzić się nie tylko młodzież żądna wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy, ale również lekarze, ratownicy medyczni wpierający inicjatywę merytorycznie, prowadzący później wykłady i ćwiczenia praktyczne. Wspaniała idea przy ogromnym zaangażowaniu ks. Radosława zaowocowała oficjalnym powołaniem 18 października 2008 roku Grupy Ratowniczej Nadzieja, która obecnie dysponuje specjalistycznym sprzętem do ratownictwa medycznego, w tym sprzętem szkoleniowym, do ratownictwa wodnego, własnymi środkami transportu oraz w pełni nowoczesnymi ambulansami, dronem poszukiwawczym i własną bazą lokalową.
Historia powstania
Historia powstania
Grupa Ratownicza Nadzieja to przede wszystkim wspaniali ludzie, najwyższej klasy specjaliści - praktycy: ratownicy medyczni, pielęgniarki, lekarze, psycholodzy, strażacy, funkcjonariusze policji, wojska i służby więziennej. Konsultantem medycznym Grupy Ratowniczej Nadzieja jest prof. Jerzy Robert Ładny, który wspiera merytorycznie Grupę, gwarantując najwyższą jakość realizowanych zadań. Dziś Grupę Ratowniczą Nadzieja, dzięki zespołowi o najwyższych kwalifikacjach i imponującym zapleczu specjalistycznego sprzętu, można uznać za lidera w zakresie szkoleń z pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego w Polsce. Grupa Ratownicza Nadzieja na bieżąco prowadzi rekrutację. Jeśli chciałbyś do niej dołączyć, wypełnij formularz.
1851 działań ratowniczych 23 801 godzin pracy 32 akcji poszukiwawczych 138 szkoleń i kursów
Nasza działalność

Nasza działalność

W 2013 roku Grupa Ratownicza została wpisana na listę jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego. W 2016 roku decyzją Wojewody Podlaskiego Grupa Ratownicza została wpisana do Rejestru Podmiotów wykonujących działalność leczniczą jako podmiot leczniczy w zakresie ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PODSTAWOWEGO (numer księgi rejestrowej 000000181638). Jako jednostka systemu ratownictwa medycznego Grupa Ratownicza Nadzieja otrzymała od Wojewody Podlaskiego stosowne zezwolenie na prowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nadawania państwowego tytułu ratownika w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Poznaj kadrę zarządzającą

ks. Radosław Kubeł

ks. Radosław Kubeł

Prezes
Grupy Ratowniczej Nadzieja

Jakub Brzeziak

Jakub Brzeziak

Koordynator
Grupy Ratowniczej Nadzieja

Jakub Zimny

Jakub Zimny

Kierownik oddziału Łomża
Grupy Ratowniczej Nadzieja

Mateusz Lech

Mateusz Lech

Kierownik oddziału Białystok
Grupy Ratowniczej Nadzieja

Grupa Ratownicza Nadzieja w 2016 roku uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego

Celem istnienia Grupy Ratowniczej Nadzieja jest realizacja zawartych w Statucie Stowarzyszenia zapisów:

  • Świadczenie pomocy medycznej

    poprzez prowadzenie działalności ratunkowej w zespołach ratownictwa medycznego oraz w zespołach pierwszej pomocy
  • Upowszechnianie ratownictwa i ochrony ludności

  • Niesienie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych

  • Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy
  • Prowadzenie działań poszukiwawczych

  • Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia w zakresie promocji i organizacji wolontariatu
  • Współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia

Posiadamy oddziały w innych miastach

Oddziały

Referencje Grupy Ratowniczej Nadzieja

Grupa Ratownicza Nadzieja współpracuje m.in. z podmiotami

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży

Komendy Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie całego Województwa Podlaskiego

Komendy Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie całego Województwa Podlaskiego

Miasto Łomża

Miasto Łomża

Miasto Ostrołęka

Miasto Ostrołęka

Miasto Supraśl

Miasto Supraśl

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży

Organizatorami Światowych Dni Młodzieży

Organizatorami Światowych Dni Młodzieży

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok

Olimpia Zambrów

Olimpia Zambrów

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży

Podlaski Oddział Straży Granicznej

Podlaski Oddział Straży Granicznej

Muzeum Ratownictwa w Krakowie

Muzeum Ratownictwa w Krakowie

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji

Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości

Stowarzyszenie Marsz Niepodległości

Łomżyński Klub Myśli Patriotycznej

Łomżyński Klub Myśli Patriotycznej

Strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.