Kurs Pierwszej Pomocy

Cele kursu:

  • nabycie wiedzy i umiejętności na temat udzielania pierwszej pomocy
  • omówienie sposobów reagowania na sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu
  • przygotowanie uczestników do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy
  • nabycie umiejętności praktycznych z zakresu postępowania z osobą znajdującą się w stanie zagrożenia zdrowia i życia

Dla kogo jest kurs?

Kurs pierwszej pomocy

skierowany jest do osób, które chciałyby poznać, nauczyć się lub przypomnieć zasady udzielania pierwszej pomocy. W trakcie szkolenia możliwe jest podjęcie zagadnień dotyczących reagowania na potencjalne zagrożenia i niebezpieczeństwa istniejące w danej firmie czy środowisku. Udzielona prawidłowo

pierwsza pomoc

uratowała życie niejednemu człowiekowi.

Czas trwania: 8 godzin (1 dzień)

Miejsce szkoleń:

  • województwo podlaskie (m.in. Łomża, Białystok)
  • województwo mazowieckie (m. in. Warszawa, Ostrołęka)
  • województwo warmińsko-mazurskie (Olsztyn)
Podstawowy Kurs Pierwszej Pomocy Zapisz się już teraz!

Prowadzimy również kursy wyjazdowe na terenie całego kraju. Szkolimy w siedzibach urzędów, firm i instytucji.

Program kursu obejmuje:

Kurs pierwszej pomocy oparty jest o powszechnie obowiązujące standardy wskazane w Wytycznych Resuscytacji 2015 i standardy BLS (Basic Life Support – światowy standard udzielania pierwszej pomocy).

Zajęcia teoretyczne (2 godziny)

Zajęcia praktyczne (6 godzin)

Na zakończenie kursu przewidziany jest krótki egzamin testowy, na podstawie którego wydawane jest imienne zaświadczenie o ukończeniu podstawowego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Zaświadczenie o ukończeniu danego kursu jest ważne 3 lata od daty wystawienia.

Grupa Ratownicza jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nadawania tytułu ratownika (wpisana jest do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego).

Szczegółowy program kursu

Lp. Temat wykładu
1 Bezpieczeństwo własne poszkodowanego i miejsca zdarzenia wykład
8 Poszkodowany nieprzytomny –

pozycja bezpieczna

wykład + ćwiczenia
3 Przyczyny zatrzymania krążenia i

resuscytacja

dorosłych
wykład + ćwiczenia
4 Wstrząs – pozycje przeciwwstrząsowe wykład + ćwiczenia
5 Inne stany nagłe – drgawki,

cukrzyca

zrekompensowana,

zawał

mięśnia sercowego,

udar

mózgowy, zatrucia, podtopienie
wykład + ćwiczenia
6 Ewakuacja ze strefy zagrożenia wykład
7 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych wykład
8 Egzamin

Kadra szkoleniowa:

  • wykwalifikowani instruktorzy - ratownicy medyczni z doświadczeniem w pracy zespołów ratownictwa medycznego oraz realizacji programów w placówkach oświatowych
  • nadzór merytoryczny sprawują lekarze – członkowie Grupy Ratowniczej, między innymi krajowy konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej

Zajęcia praktyczne odbywają się z użyciem profesjonalnego sprzętu ratunkowego, na którym szkoleni są zawodowi ratownicy medyczni.

Ćwiczenia praktyczne prowadzone są w niewielkich, kilkuosobowych grupach z instruktorem, w celu lepszego przekazania i utrwalenia umiejętności manualnych u kursantów.

W cenę wliczony jest koszt przygotowania kursu, egzaminu oraz niezbędnych materiałów szkoleniowych.

Termin i warunki: ustalane indywidualnie pod numerem telefonu 606-246-522 lub za pomocą formularza kontaktowego.

W ramach zadań statutowych, raz na kwartał, Grupa Ratownicza Nadzieja organizuje również nieodpłatne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy! W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt.

Formularz kontaktowy

Zobacz więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w powyższym celu Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość jest Grupa Ratownicza Nadzieja (ul. Przykoszarowa 26, 18-403 Łomża). Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na konieczności przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe będą przechowywane przez miesiąc od udzielenia odpowiedzi (w przypadku nienawiązania współpracy). W przypadku nawiązania współpracy Państwa dane mogą być przechowywane dłużej m.in. przez okresy dotyczące realizacji współpracy i wykonanie obowiązków prawnych z nią związanych. Dostęp do Państwa danych osobowych mają upoważnieni pracownicy stowarzyszenia oraz podmiotów obsługujących systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez Grupę Ratowniczą Nadzieja danych osobowych mogą Państwo skontaktować za pomocą adresu e-mail biuro@grupanadzieja.pl. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Wyślij wiadomość
Grupa Ratownicza Nadzieja Łomża