Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Cele kursu:

  • przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej
  • utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
  • zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy
  • kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe
Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Zapisz się już teraz!

Dla kogo jest kurs?

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy skierowany jest przede wszystkim dla strażaków PSP i OSP, funkcjonariusz policji, straży granicznej, służby celnej, ratowników WOPR i GOPR oraz członków organizacji wspierający system Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Czas trwania: 66 godzin

Miejsce szkoleń:

  • województwo podlaskie (m.in. Łomża, Białystok)
  • województwo mazowieckie (m. in. Warszawa, Ostrołęka)

Prowadzimy również kursy wyjazdowe na terenie całego kraju.

Program kursu obejmuje:

Zajęcia teoretyczne (24 godziny)

Zajęcia praktyczne (41 godzin)

Program kursu jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych.

Osoba która odbyła i ukończyła kurs egzaminem z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nadaniu tytułu ratownika. Zaświadczenie o ukończeniu danego kursu jest ważne 3 lata od daty wystawienia.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU omówiony został w Załączniku numer 1 do Rozporządzenia kliknij, aby zobaczyć

Nasza Grupa Ratownicza, jako jednostka systemu ratownictwa medycznego otrzymała od Wojewody Podlaskiego stosowne zezwolenie na prowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i nadawania państwowego tytułu ratownika w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (decyzja ZK-II.6312.1.2013.IF).

Kadra szkoleniowa:

  • wykwalifikowani instruktorzy - ratownicy medyczni z doświadczeniem w pracy zespołów ratownictwa medycznego oraz realizacji programów w placówkach oświatowych
  • nadzór merytoryczny sprawują lekarze – członkowie Grupy Ratowniczej, między innymi krajowy konsultant w dziedzinie medycyny ratunkowej

Zajęcia praktyczne odbywają się z użyciem profesjonalnego sprzętu ratunkowego, na którym szkoleni są zawodowi ratownicy medyczni.

Ćwiczenia prowadzone są w niewielkich, kilkuosobowych grupach z instruktorem, w celu lepszego przekazania i utrwalenia umiejętności manualnych u kursantów.

W cenę wliczony jest koszt przygotowania kursu, egzaminu oraz niezbędnych materiałów szkoleniowych.

Koszt recertyfikacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy wynosi od 200 zł/os.

Recertyfikacja

musi odbyć się nie później niż 3 lata od dnia uzyskania tytułu ratownika.

Termin i warunki: ustalane indywidualnie pod numerem telefonu 606-246-522 lub za pomocą formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy

Zobacz więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w powyższym celu Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość jest Grupa Ratownicza Nadzieja (ul. Przykoszarowa 26, 18-403 Łomża). Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na konieczności przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe będą przechowywane przez miesiąc od udzielenia odpowiedzi (w przypadku nienawiązania współpracy). W przypadku nawiązania współpracy Państwa dane mogą być przechowywane dłużej m.in. przez okresy dotyczące realizacji współpracy i wykonanie obowiązków prawnych z nią związanych. Dostęp do Państwa danych osobowych mają upoważnieni pracownicy stowarzyszenia oraz podmiotów obsługujących systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez Grupę Ratowniczą Nadzieja danych osobowych mogą Państwo skontaktować za pomocą adresu e-mail biuro@grupanadzieja.pl. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
Wyślij wiadomość
Grupa Ratownicza Nadzieja Łomża