I Podlaski Kongres Seniorów w Supraślu

14.09.2020

W dniach 2-3 września 2020 w Supraślu odbył się I Podlaski KongresRad Seniorów zorganizowany przez Stowarzyszenie Szukamy Polski w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów”. 
Udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele 15 powiatów. Tematyka wydarzenia dotyczyła podstawowych problemów z jakimi spotykają się seniorzy zamieszkujący województwo Podlaskie. Impreza została zorganizowana we współpracy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego i burmistrzem miasta Supraśl. W trakcie kongresu opiekę medyczną pełnił Zespół Ratownictwa Medycznego Grupy Ratowniczej Nadzieja.

Zapraszamy do kontaktu

Grupa Ratownicza Nadzieja

Oddział Centralny

Łomża, ul. Zawadzka 55

Telefon do biura: 600 100 692

Telefon alarmowy: 600 100 406

E-mail: biuro@grupanadzieja.pl

Grupa Ratownicza Nadzieja Łomża