Nie bądźmy obojętni 2019

26.11.2019

25 listopada w łomżyńskiej komendzie policji po raz kolejny podpisane zostało porozumienie dotyczące działań na rzecz bezdomnych.

Porozumienie podpisali: Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Łomży - podinsp. Krzysztof Sewioło, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - dr hab. Dariusz Surowik, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży - mgr. inż. Wiesław Jagielak, Komendant Straży Miejskiej – Paweł Żebrowski oraz Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży – ks.dr Radosław Kubeł.
Uczestnicy spotkania określili priorytety i zakres działań na nadchodzący okres zimowy, a także wymienili się spostrzeżeniami i doświadczeniami z ubiegłego roku.

Oprócz codziennych kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych i zagrożonych wychłodzeniem organizmu, udzielania informacji dotyczących możliwych form pomocy dostępnych na terenie miasta i powiatu, przygotowani do działań studenci i wolontariusze zadbają również o pomoc medyczną dla osób wymagających tego rodzaju wsparcia. Pełnić będą także dyżury w łomżyńskiej noclegowni i ogrzewalni.
Część tekstu oraz foto: KMP Łomża

Zapraszamy do kontaktu

Grupa Ratownicza Nadzieja

Oddział Centralny

Łomża, ul. Zawadzka 55

Telefon do biura: 600 100 692

Telefon alarmowy: 600 100 406

E-mail: biuro@grupanadzieja.pl