Dwie rocznice, jedno święto

27.09.2019

26 września 2019 roku świętowaliśmy ważne rocznice w życiu Grupy Ratowniczej Nadzieja.
Czwartkowe popołudnie zgromadziło niemal setkę naszych ratowników i działaczy oraz pokaźną grupę gości i sympatyków Grupy Ratowniczej Nadzieja. Tego dnia świętowaliśmy 11 rocznicę powstania naszej jednostki połączoną ze 140 rocznicą rozpoczęcia działalności operacyjnej Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej w Łomży. Okazją do spotkania były również przypadające rokrocznie wydarzenia: Dzień Pierwszej Pomocy (druga sobota września), Europejski Dzień Bez Wypadków Śmiertelnych na Drogach (26 września) oraz zbliżający się Dzień Państwowego Ratownictwa Medycznego (13 października).
Swoją obecnością zaszczycili nas goście na czele z biskupem łomżyskim Januszem Stepnowskim, biskupem pomocniczym Tateuszem Bronakowskim, wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński, komendanci szczebla wojewódzkiego i powiatowego policji, straży pożarnej, straży granicznej i innych służb oraz samorządowcy. Marszałka Województwa Podlaskiego, który wsparł organizację wydarzenia reprezentował profesor Henryk Wnorowski.
Dokładnie 26 września 1879 roku łomżyński strażacy rozpoczęli swój pierwszy dyżur. Mając tak piękny przykład, członkowie strażacy OSP GR Nadzieja podjęli akt kontynuacji tradycji Straży Ogniowej w Łomży. Obecnie OSP GR Nadzieja jest jedyną jednostką ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta. Liczy 24 strażaków ratowników i chociaż nie prowadzi zastępów gaśniczych, realizuje zadania z zakresu Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego jako specjalistyczna grupa poszukiwawczo - ratownicza.

Z okazji przejęcia tradycji została wybita odznaka pamiątkowa, której autorem jest harcmistrz Henryk F. Karwowski. Nawiązuje ona do odznaki wydanej w roku 1929 na 50-lecie Ochotniczej Straży Ogniowej. Decyzją zarządu OSP Grupa Ratownicza Nadzieja, następującym osobom została nadana Honorowa Pamiątkowa Odznaka 140-lecia Ochotniczej Straży Ogniowej w Łomży:
-Panu pułkownikowi Piotrowi Kondraciukowi, Dyrektorowi Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Białymstoku
-Panu inspektorowi Jackowi Tarnowskiemu, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku
-Panu starszemu brygadierowi Piotrowi Pietraszko, Zastępcy Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej
-Panu pułkownikowi Straży Granicznej Stanisławowi Supińskiemu, Zastępcy Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej
-Panu Andrzejowi Kocowi, Prezesowi Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Białymstoku
-Panu podpułkownikowi Krzysztofowi Rabek, Zastępcy Dowódcy 18 Pułku Logistycznego w Łomży
-Panu komisarzowi Konradowi Gajdzie z Komendy Głównej Policji w Warszawie
-Panu starszemu Aspirantowi Piotrowi Cabańskiemu z Komendy Głównej Policji w Warszawie
-Panu podinspektorowi Markowi Sienkiewiczowi, Komendantowi Miejskiej Policji w Łomży
-Panu Starszemu Brygadierowi Dionizemu Krzynie, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łomży
-Pani Joannie Tatko, Naczelnik Urzędu Celnego w Łomży
-Panu Dariuszowi Godlewskiemu, Nadleśniczemu Nadleśnictwa Łomża
-Panu podpułkownikowi Zbigniewowi Jankowskiemu, Dyrektorowi Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
-Panu Waldemarowi Dmochowskiemu, Kierownikowi Łomżyńskiego Oddziału Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego
-Panu Kazimierzowi Dąbkowskiemu, Prezesowi Oddziału Powiatowego ZOSP w Łomży
-Panu Marcinowi Ceran, Prezesowi Oddziału Gminnego ZOSP w Łomży
-Panu Lechowi Markowi Szabłowskiemu, Staroście Łomżyńskiemu
-Panu Piotrowi Kłys, Wójtowi Gminy Łomża
-Panu Harcmistrzowi Henrykowi Karwowskiemu
-Pani Ewie Mamińskiej wraz z ekipą Telewizji Polskiej

Odznaki zostały nadane także następującym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych
-w Pniewie
-w Konarzycach
-w Podgórzu
-w Kupiskach Starych
-w Zbójnej
-w Kuziach
-w Nowogrodzie
-w Mątwicy
-w Miastkowie
-w Jankowie Skarbowie
-w Piątnicy

Świętowanie było okazją do uhonorowania wybinych członków Nadziei. Za wzorowe pełnienie służby w zespołach ratownictwa medycznego i zespołach kwalifikowanej pierwszej pomocy, w czym wykazali ogromne zaangażowanie i poświęcenie, ratując ludzkie życie i zdrowie, następujące osoby zostały wyróżnione przez prezesa Grupy Ratowniczej Nadzieja:
-Lekarz Norbert Arkadiusz Wasiluk
-Starszy ratownik Krystyna Barszczewska
-Starszy ratownik Agnieszka Augustynowicz
-Starszy ratownik Patrycja Popławska
-Starszy ratownik Natalia Waśko
-Starszy ratownik Paweł Adamczuk
-Starszy ratownik Daniel Jaszczuk
 
Za wzorowe pełnienie służby w zespołach poszukiwawczych, w szczególności zaś za wielokrotny udział w akcjach poszukiwawczych ratujących bezpośrednio ludzkie życie, w czym wykazali nadzwyczajny hart ducha oraz umiejętności dowódcze i ratownicze, następujące osoby zostały wyróżnione przez prezesa Grupy Ratowniczej Nadzieja:
-Starszy ratownik strażak Hubert Kabacik
-Starszy ratownik strażak Sebastian Mrówka
-Ratownik strażak Kacper Borawski
-Ratownik strażak Patryk Rybicki
-Ratownik Joanna Malinowska 


Podziękowania za wsparcie działań Grupy Ratowniczej Nadzieja zostały przekazane przez jej najmłodszego członka, kandydata Antoniego Bagińskiego, panu Jarosławowi Zielińskiemu, biskupowi Januszowi Stepnowskiemu, biskupowi Tadeuszowi Bronakowskiemu oraz panu Arturowi Kosickiemu - na ręce pana Henryka Wnorowskiego. Zwłaszcza te ostatnie podziękowania wybrzmiały szczególnie gorąco, gdyż to właśnie dzięki wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Podlaskiego można było zorganizować uroczystości z takim rozmachem. 

Zapraszamy do kontaktu

Grupa Ratownicza Nadzieja

Oddział Centralny

Łomża, ul. Zawadzka 55

Telefon do biura: 600 100 692

Telefon alarmowy: 600 100 406

E-mail: biuro@grupanadzieja.pl