Bogu na chwałę, ludziom na ratunek!

Program „Nie palę nie biorę, pomagać wolę!”

10.12.2022

Program „Nie palę nie biorę, pomagać wolę!” jest kontynuacją a za razem rozszerzeniem programu realizowanego na terenie woj. Podlaskiego projektu „Narkotykom mówimy NIE!” w 2019 r. Program Ograniczania Przestępczości i Zachowań Aspołecznych „Razem Bezpieczniej” imienia Władysława Stasiaka obejmuje wiele działań bezpośrednio wpływających na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców rzeczpospolitej Polskiej. Przedstawiany niniejszy projekt pod nazwą „Nie palę, nie biorę, pomagać wolę!” Podlaski program zapobiegania uzależnieniom od narkotyków i dopalaczy” wpisuje się idealnie w inicjowanie zadań mających wpływ na bezpieczeństwo i kształtowanie pozytywnych postaw dzieci i młodzieży. Przez zaangażowanie społeczności lokalnej, a zwłaszcza działaczy Stowarzyszenia Nadzieja do działań zapewniających bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, w tym działań profilaktycznych, ochrony przed alkoholem, narkotykami, środkami zastępczymi i nowymi substancjami psychoaktywnymi, tzw. dopalaczami, oraz przed przemocą chcemy uzyskać efekt w postaci popularyzacji wśród dzieci i młodzieży profilaktyki rówieśniczej oraz wolontariatu na rzecz bezpieczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki zachowań ryzykownych (dopalacze, narkotyki). Dzięki temu, że w trakcie trwania programu do Stowarzyszenia przyłączy się kilkadziesiąt młodych ludzi, mamy nadzieję na dalsze organizowanie akcji i inicjatyw ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego (zajęcia pozaszkolne, przedsięwzięcia edukacyjne, zajęcia plenerowe, zajęcia sportowe itp.) mających na celu przeciwdziałanie agresji, przemocy i patologii wśród dzieci i młodzieży. 
Strona używa plików cookies. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.